Menú lateral AMP

Bases per al concurs de Relats d'estiu de SEGRE

Firma
Actualitzada 01/08/2018 a les 15:13

Participa als Relats d'estiu 2018!

OBJECTIU I TEMÀTICA
SEGRE convoca un concurs de relats per a la seva publicació al diari SEGRE entre l'1 d'agost i l'1 de setembre d'enguany.

La temàtica serà completament lliure tot i que el jurat valorarà sempre la qualitat de qualsevol text i decidirà la seva inclusió entre els seleccionats. Per a la publicació en l’edició de paper es triaran aquells relats que continguin una qualitat formal i de fons que sigui valorada pel tribunal. Els textos poden estar escrits, indistintament, en castellà o en català i el departament d’edició de llengües de SEGRE s’encarregarà de la seva traducció a l’altre idioma.
 
Participants
  • Dirigit a qualsevol persona major de 18 anys.
  • Cada participant podrà presentar només un relat.
 
BASES I DOCUMENTACIÓ
Els participants ens hauran d’enviar el seu relat en format word, rtl o similar que permeti la correcció del text. No s’acceptaran formats tancats en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició..

Se seleccionaran un total de 32 textos que es publicaran a les pàgines del diari SEGRE entre l'1 d'agost i l'1 de setembre de 2018. Tots els textos enviats seran publicats a la web de Segre www.segre.com/relatsestiu tret d’aquells que, per la seva manca de qualitat o per contenir expressions inadequades o impublicables (en opinió del jurat o de la direcció de Segre) siguin rebutjats.

Els escrits hauran de tenir una extensió mínima de 5.000 caràcters i una màxima de 7.000 (espais inclosos). També hauran d’anar degudament identificats amb el títol de l’obra i les dades de l’escriptor: nom, cognoms, adreça, població, telèfon i DNI.
 
TERMINIS DE PARTICIPACIÓ I RESOLUCIÓ
Els relats s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça relats@segre.com o per correu postal a la següent adreça:
Diari Segre
Ref. Concurs ‘Relats d’estiu’
C/Del Riu, 6
25007 Lleida
 
  • Recepció d’originals: del 2 al 20 de juliol
  • Resolució relats seleccionats: els noms dels 32 relats seleccionats es publicaran a la pàgina web i al Facebook i Twitter de Segre el dimarts, 31 de juliol. 
  • Resolució premi del jurat: el nom del relat guanyador es publicarà el divendres 14 de setembre a la pàgina web i al Facebook i Twitter de Segre.
  • Resolució premi del públic: els lectors podran votar a la pàgina web del concurs www.segre.com/relatsestiu fins al dia 12 de setembre a les 23.59h. El nom del relat guanyador es coneixerà el divendres 14 de setembre.
 
Premis
Hi haurà diferents categories de premis: > Més informació dels premis
 
Jurat
La selecció de les obres per a la seva publicació anirà a càrrec d’un jurat formatper Núria Serrate i Mertxe París, directora i professora de l'Escola d'Escriptura de Lleida respectivament i per Juan Cal, director executiu de Segre, amb plena llibertat tant per seleccionar com per excloure les que consideri no aptes i per recomanar la publicació de totes aquelles que compleixin totes les normes d’aquestes bases. La direcció de SEGRE es reserva el dret (com li obliga la llei) de vetar la publicació de qualsevol original que contingui expressions ofensives per a persones o institucions i que pugui produir danys a tercers.

Serà aquest mateix tribunal el que decidirà quina obra s’emporta el premi del jurat. El premi del públic serà per al relat que obtingui més vots en la votació pública que es durà a terme a través de la pàgina web.
 
DRETS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica la cessió a SEGRE del dret de reproducció de l’obra a la web www.segre.com i, cas de ser seleccionat, al diari SEGRE en les seves dues edicions, castellà i català. La propietat de l’obra i el dret moral sobre la mateixa són de l’autor o de l’autora.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i en general de les normes d’edició de SEGRE pel que fa al respecte a les persones i en especial pel que fa a la comissió de possibles conductes delictives. Els participants accepten també que el text sigui traduït al castellà o al català pel departament d’edició de SEGRE, sense haver de rebre cap vistiplau per part de l’autor ni del jurat, que no tindran possibilitat d’intervenir en aquest procés de traducció per raons òbvies de necessitats d’edició.


Protecció de Dades Personals
Diari Segre, S.L.U. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes es seves dades de caràcter personal facilitades per al concurs.
El Responsable del tractament de les seves dades personals serà Diari Segre, S.L.U. amb N.I.F. B25275926, ubicada a C/ del Riu, 6 - 25007 Lleida. Telèfon: 973248000. Email: redaccio@segre.com
Diari Segre, S.L.U. tractarà les seves dades personals e imatge amb la finalitat de gestionar el concurs, així com per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Les dades seran tractades per Diari Segre, S.L.U. i per proveïdors de serveis.
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular Diari Segre, S.L.U.
Etiquetes
© SEGRE Carrer del Riu, nº 6, 25007, Lleida Telèfon: 973.24.80.00 Fax: 973.24.60.31 email: redaccio@segre.com